Legal Expert Office

Cabinetul nostru de avocatura – oferă servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică persoanelor juridice, pe termen mediu și lung în următoarele condiții:

DOMENII DE EXPERTIZĂ:

Drept Comercial și Fiscal

 • Informare operativă și due diligence cu privire la partenerii comerciali. Acest fel de serviciu presupune la început o consultație juridică însă raspunsul se va da la modul complet detaliat, numai în scris, prezentând cadrul legislativ, soluțiile posibile, riscurile la care vă puteți expune precum și concluziile noastre. Acest tip de document poate fi folosit pentru manageri în scopul luării unei decizii de afaceri, asigurând cadrul legal;
 • Întocmirea documentelor necesare și reprezentarea clientului în fața Registrului Comerțului cu privire la operațiunile obligatorii de registru, precum: înființarea societăților, deschiderea unor noi puncte de lucru, modificări ale actelor constitutive (sedii, capital social, asociați, administratori, durată de funcționare, cesiuni de părți sociale, etc.), fuziuni, divizări, lichidări și radieri;
 • Reprezentarea societăților în fața următoarelor instituții: RECOM – (Registrul Comerțului), BPI – (Buletinul Procedurilor de Insolvență), AEGRM (Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare), Portal Just (Portalul Instanțelor de Judecată), ANAF (Agenția Națională a Administrației Financiare) și în fața instanțelor de judecată, atât în București cât și prin țară (Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel și Înalta Curte de Casație și Justitie);
 • Întocmirea de lucrări juridice tip due diligence cu privire la aspectele fiscale și financiare în tranzacții financiare și optimizare fiscală, achiziții, accize, impozite, aplicarea tratatelor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;
 • Analiza oricăror probleme legate de contracte, inclusiv redactarea acestora;
 • Reprezentarea societăților în litigiile ce au ca și obiect diverse conflicte cu autoritățile de stat.

Insolvență

 • Redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolvenței;
 • Redactarea cererilor de înscriere a creanței la masa credală;
 • Formularea de contestații la Tabelul Preliminar de creanțe, Tabelul Definitiv de creanțe etc;
 • Asistarea și reprezentarea în cadrul procedurii insolvenței, în fața instantelor de judecată, în orice etapă procesuală, dar și în fața Adunărilor Creditorilor;
 • Asistarea și reprezentarea în cadrul procedurii de reorganizare judiciară și lichidare voluntară;
 • Urmărirea activității administratorului judiciar sau a lichidatorului numit în cauză și participarea la adunările creditorilor convocate de către lichidatorul judiciar;
 • Efectuarea demersurilor pentru atragerea răspunderii administratorului societății aflate în procedura insolvenței.

Executări Silite și Cesiuni Creanțe

Ca și chestiune prealabilă referitoare la domeniul executărilor silite, menționăm că aceasta este una dintre cele mai importante faze procesuale, deoarece, indiferent de modalitatea în care societetatea devine creditoarea unei creanțe de recuperat (contract, cesiuni de contracte, cesiuni de creanță, hotărâri judecătorești, alte titluri executorii, etc.), recuperarea acesteia se face doar prin procedura executării silite. De aceea, ne place să credem faptul că, în ultimii 5 ani de zile, lucrând zilnic cu dosare din acest domeniu, suntem cu adevărat operativi – în cadrul procedurii de executare silită.

 • Obținerea titlurilor executorii;
 • Redactarea cererilor de executare silită directă și indirectă (imobiliară/mobiliară/poprire);
 • Demersuri la birourile executorilor judecătorești în vederea întocmirea dosarului de executare silită;
 • Urmărirea procedurii încuviințării executării silite;
 • Reprezentarea clienților în cadrul procedurilor de adjudecare;
 • Redactarea contestațiilor la executare;
 • Reprezentarea în litigiile ce vor avea ca și obiect contestații la executare.

Dreptul Muncii și Asigurărilor Sociale

 • redactarea şi modificarea contractelor individuale sau colective de muncă, acordând o atenţie deosebită regimului juridic al clauzelor specifice ce au în vedere protecţia intereselor angajatorilor;
 • regulamente interne și regulamente de organizare și funcționare, fișe de post
 • elaborarea și redactarea de ordine, decizii, cu privire la încetarea contractului individual de muncă, detașare, etc.;
 • elaborarea și redactarea de opinii legale pentru orice problemă de dreptul muncii, precum și în cazul conflictelor de muncă;
 • Asistență juridică și reprezentare în litigiile de muncă, soluționarea de litigii privitoare la accidente de muncă;
 • reprezentare în fața ITM, Garda Financiară și alte autorități;
 • activități de mediere;
 • asistenţă juridică cu privire la restructurarea personalului în urma tranzacţiilor, procedurilor de fuziune şi divizare, reorganizare şi concedieri colective;
 • redactarea de Contracte de Detaşare pentru salariaţii detaşaţi ca urmare a externalizării serviciilor societăţilor;
 • asistenţă juridică cu privire la negocierea acordurilor de încetare cu salariaţii concediaţi;
 • litigii în ceea ce priveşte atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzei de confidenţialitate, pentru repararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituiri de sume încasate fara temei, practici anticoncurențiale.